Vi hämtar och hjälper till med begravningar på andra orter, vi diskuterar då och lägger fram ett pris för detta beroende på var. Vi ordnar även handlingar för hemtransport om någon avlidet i annat land. Och om transport ska ske med flyg eller bil. Likaså om en avliden vill föras tillbaka till sitt eget land.

Kyrkan har ansvar för återtransport av urna eller aska till minneslund i kyrkogården, detta gäller under förutsättning att gravsättningen görs inom samma förvaltningsområde.

Kontakta oss

Kontakta oss