Man kan välja mellan jordbegravning eller kremation. Väljer man jordbegravning kan anhöriga själv bära kistan eller så finns ett bärarlag att tillgå.

Både vid jordbegravning som vid urngrav visar kyrkogårdspersonalen vilka platser man kan välja mellan. Man kan också välja minneslund eller askgravplats. Vid gravsättning i minneslund får anhöriga inte närvara, man får inte veta var i minneslunden eller vilken dag det sker. Höörs församling skickar ut ett brev till de som har valt en av församlingens minneslundar när gravsättning har ägt rum, som berättar att nu har gravsättning ägt rum.

Kontakta oss

Kontakta oss