Begravningsreferat

Jenny Henriksson

I Klockarebackens kapell Höör har begravningsgudstjänst ägt rum för Jenny Henriksson.

Läs referat

I Klockarebackens kapell Höör har begravningsgudstjänst ägt rum för Jenny Henriksson.

Begravningsgudstjänsten inleddes med att musikdirektör Lars Vahlén spelade Bright Eyes av M. Bratt/ A. Garfunkel på orgel, därefter sjöng solist Ann-Margreth Nyberg Candle in the wind av E. John / B. Taupin, gemensamt sjöngs psalm 190, Bred dina vida vingar. Präst Helen Hansen höll griftetalet och förrättade överlåtelsen. Bibelorden hämtades ur Psaltaren, 1 Korinthierbrevet och Johannesevangeliet. Septemberkören sjöng Här nära av J. Mattsson. Prästen sjöng begravningsbönen och gemensamt lästes Herrens bön. Tillsammans sjöng man psalm 683, I frid vill jag lägga mig ned. De närvarande tog ett sista farväl vid båren. Prästen lyste frid och läste välsignelsen. Solisten sjöng Time to say goodbye av F. Saratori/L. Quarantotto/ F. Peterson. Organisten slöt akten med Gabriellas sang av S. Nilsson / P. Bäckman.

Gravsättning sker på Klockarebackens kyrkogård i Höör.

Harry Johansson

I Bosjökloster kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Harry Johnsson.

Läs referat

I Bosjökloster kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Harry Johnsson.

Begravningsgudstjänsten inleddes med att organist William Runnström spelade Stilla sköna aftontimme av Å. Skommar. Efter prästens inledningsord sjöngs gemensamt psalm 754, När dagen fylls av fågelsång. Präst Lars-Ivar Eriksson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Bibelorden valdes ur fösta Korinthierbrevet. Tillsammans sjöng man psalm 24, Tryggare kan ingen vara. Prästen läste Begravningsbönen och gemensamt läste man Herrens bön. Man sjöng psalm 285, Det finns djup i Herrens godhet. De närvarande tog ett sista farväl vid båren till stilla musik. Prästen läste sedan upp ett brev från dottern. Organisten slöt akten med at spela Aftonbön av G. Hägg.

Gravsättning sker på Bosjökloster kyrkogård.

Birgit Bernersson

I Klockarebackens kapell Höör har begravningsgudstjänst ägt rum för Birgit Bernersson.

Läs referat

I Klockarebackens kapell Höör har begravningsgudstjänst ägt rum för Birgit Bernersson.

Akten inleddes med att Musikdirektör Iver Livendahl spelade Cantilena av O. Olsson på orgel. Präst Ander Ekelin Inledningstalade, därefter sjöngs gemensamt psalm 251, Var jag går i skogar, berg och dalar. Anders Ekelin höll griftetalet och förrättade överlåtelsen. Tillsammans sjöng man psalm 249, Blott en dag. Prästen läste begravningsbönen och Herrens bön. De närvarande tog ett sista farväl vid båren. Prästen lyste frid och läste välsignelsen. Tillsammans sjöng man psalm 297 Härlig är jorden.

Begravningsgudstjänsten slöts med Amazing grace på orgel i arr av R. Lindsten. Gravsättning sker i minneslunden på Klocklarebackens kyrkogård, Höör.

Leif Arne Olsson

I Bosjökloster kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Leif Arne Olsson.

Läs referat

I Bosjökloster kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Leif Arne Olsson.

Begravningsgudstjänsten inleddes med att organist William Runnström spelade Stilla sköna aftontimma av Å. Skommar, därefter sjöngs gemensamt psalm 200, I denna ljuva sommartid. Präst Lars-Ivar Ericson höll griftetalet och förrättade överlåtelsen. Psalm 799, Begravningsbönen inringades av psalm 799, Det är svårt att mista en vän och psalm 297, Härlig är jorden. De närvarande tog ett sista farväl vid båren och prästen läste välsignelsen. Akten avslutades med Bön av G. Hägg.

Gravsättning sker i minneslunden på Bosjökloster kyrkogård.

Kontakta oss

Kontakta oss